en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

Nagroda im. Juliusza Ligonia dla Muzeum Drukarstwa!

2014-05-20 14:47
Autor: Efka


W dniu 7 maja 2014 r. w Auli wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, miała miejsce podniosła uroczystość. Po raz 41. przyznano Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia.  Juliusz Ligoń (1823-89) był działaczem narodowym i poetą. W latach kryzysu w okresie Wiosny Ludów, zasłynął z działalności pomocowej dla ludności dotkniętej klęską głodu. Prowadził polską działalność oświatową. Współpracował z pismami w zaborze pruskim i w Galicji, publikując wiersze, dramaty, artykuły, opowiadania i gawędy. Pierwszy swój wiersz opublikował w „Gwiazdce Cieszyńskiej” w roku 1858. Nagrodę im. Juliusza Ligonia ustanowiło w 1963 r. Stowarzyszenie PAX. Obecnie przyznaje ją Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Pierwszym laureatem tej prestiżowej nagrody był śląski pisarz Gustaw Morcinek.Decyzją Kapituły Nagrody, tegorocznymi laureatami zostali: ks. prof. Józef Pater – historyk Kościoła z Wrocławia, p. Zygmunt Brachmański – wybitny artysta rzeźbiarz z Górnego Śląska oraz Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Laudację dla cieszyńskiego Muzeum wygłosił prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, zaś w imieniu Muzeum Drukarstwa dyplom i statuetkę odebrał prezes zarządu Karol Franek. Kapituła doceniła i uhonorowała Ligoniowym Laurem Muzeum „za godną uznania postawę wdzięczności i szacunku dla kultury słowa drukowanego na Ziemi Cieszyńskiej”.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności, byli hierarchowie kościoła katolickiego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa śląskiego. W imieniu władz wojewódzkich przemawiał wicewojewoda śląski Piotr Spyra. Przybył też przedstawiciel starostwa powiatowego w Cieszynie, wicestarosta Jerzy Pilch, który przekazał nagrodzonemu Muzeum gratulacje od władz powiatowych. Całość wydarzenie umilił koncert kwartetu smyczkowego „Dell’arte”.

Z okazji przyznania nagrody ukazało się bibliofilskie wydanie jednego z wierszy Juliusza Ligonia, wydrukowane techniką typograficzną na papierze czerpanym w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. 

Nagroda Ligonia« powrót