32767 Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - Aktualności
en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

Wystawa Ex-librisów Czesława Wosia

2013-05-28 22:26
Autor: Muzeum Drukarstwa


Czesław Kazimierz Woś (ur. 1944) studia plastyczne ukończył w 1977 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a studia podyplomowe w zakresie grafiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1984 roku. Swoją przygodę z ekslibrisem rozpoczął już w 1980 roku. Na początku zajmował się przede wszystkim linorytem.Z czasem jednak w jego twórczości zaczęły pojawiać się akwaforty, które zadomowiły się nie tylko na ekslibrisach, ale i grafice warsztatowej. W jego grafikach odnajdujemy motywy przyrodnicze, patriotyczne, muzyczne i sakralne.

Jest inspiratorem i organizatorem wielu akcji i przedsięwzięć. Do najbardziej znanych należą Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, zainicjowane w 1985 roku właśnie przez pedagoga Czesława Wosia i jego małżonkę Bożenę – kuratora tych przeglądów. W przyszłym roku, już po raz 15. odbędą się te konkursowe zmagania. Od 1993 roku organizuje także Międzynarodowe Wystawy Ekslibrisu Muzycznego w Antoninie, towarzyszące festiwalowi „Chopin w barwach jesieni”.

Czesława Wosia poznałem osobiście w 2004 roku na wystawie poplenerowej w Cieszynie. Wystawa  była plonem Ogólnopolskiego Pleneru Literacko-Plastycznego odbywającego się w Ustroniu. Od tego czasu nasze kontakty (oprócz wymiany korespondencji) poszerzyły się o współpracę przede wszystkim w ruchu ekslibrisologicznym. Dzięki jego kontaktom z wielu znanymi polskimi twórcami i osobistemu zaangażowaniu, powstała wystawa polskiego ekslibrisu w karwińskiej Bibliotece Regionalnej. Swoją twórczość malarską prezentował też w Ustroniu w latach 2004 i 2005.

Artysta zdobył wiele nagród i wyróżnień na międzynarodowych konkursach i przeglądach, przede wszystkim ekslibrisu. Warto wymienić najważniejsze nagrody za wystawy indywidualne w Europejskim Centrum Kultury w Erfurcie (1994), PIASA Galery w Nowym Jorku (1995), Dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej (2007), Muzeum Narodowym we Wrocławiu – Oddziale Panorama Racławicka (2011). Niezmordowany twórca współpracuje też z literatami, ilustrując ich książki. W 2006 roku został wyróżniony tytułem zasłużony profesor „Almae Matris Ostroviensis”, zaś w roku 2007 wraz z żoną, zostali Ostrowianinami Roku.

    Galeria „Przystanek Grafika” to miejsce kameralne, więc przedstawia wycinek bogatej twórczości graficznej Czesława Wosia. Spis jego ekslibrisów obejmuje  już kilkaset pozycji. Cieszyńska ekspozycja obejmuje tylko kilkadziesiąt ekslibrisów i parę grafik. Dla urozmaicenia artysta przysłał na wystawę dwa rysunki związane z Cieszynem. Inspiracja tych dzieł zrodziła się na ogólnopolskim plenerze w 2009 roku. Swoje związki z Cieszynem i Śląskiem Cieszyńskim przedstawia na kilku ekslibrisach wykonanych dla kolekcjonerów i aktywnych ludzi z tego regionu.               

Władysław Owczarzy

WOŚ


« powrót