en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

Zbigniew Kubeczka - wystawa

2013-10-03 14:21
Autor: Muzeum Drukarstwa


Zbigniewa Kubeczka - przygodę ze sztuką rozpoczynał od fotografii i grafiki użytkowej, a od 60 lat ubieglego wieku prawie w całości poświęcił się tworzeniu ekslibrisów. W swej twórczości korzysta z klasycznej techniki graficznej, linorytu, w której wciąż nas przekonuje, że na płytce linoleum za pomocą dłutka można wyczarować ciekawe obrazy. ...Jego niekiedy bardzo delikatne linie na czarnym tle, gęsto kładzione obok siebie czy też krzyżujące się, stwarzają wrażenie, że czarna powierzchnia ma najróżniejsze odcienie szarości. W innym wypadku zdecydowane kompozcje zbudowane są tylko na kontraście czerni i bieli. Niekiedy prosta nieskomplikowana i zrozumiała treść rysunku umożliwia szybkie i właściwe odczytanie intencji autora, ale też pozwala poznać sylwetkę właściciela księgoznaku, jego zainteresowań bibliofilskich. Napisy są czytelne i integralne z rysunkiem ekslibrisu i dobrze zakomponowane, nie zatracając swej funkcji informacyjnej. W ekslibrisach Zbigniewa Kubeczki zaklęty jest specyficzny klimat, który tworzy osobowość artysty i oczywiście precyzyjny warsztat twórczy. Najcząstszymi motywami jego ekslibrisów jest przyroda, nierealnie piękna – drzewa, lasy, rośliny, kwiaty oraz architektura, także idealizowana i stylizowana.Odniesienia do przyrody i architektury drewnianej i idealizowanie gotyku, to niejako znak, że mamy do czynienia z człowiekiem wrażliwym, lubiącym ład i harmonię. Jest to przeciwstawienie się współczenej brzydocie i chaosowi. Częstym elementem jest także słońce, które interpretować można jako element wypoczynku, relaksu, ożywiające swoimi promieniami przyrodę i świat. Raz oświetla przedstwioną rzeczywistość, czyniąc ją radośniejszą i pogoniejszą, innym razem pełni funkcję symboliczną. Zbigniew Kubeczka - członek Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC jest cenionym twórcą nie tylko na Zaolziu, ale też za granicami Republiki Czeskiej, rzec można, że w Europie i na świecie, a zwłaszcza w Polsce. Na wielu międzynarodowych konkursach zdobywa nagrody i wyróżnienia, ma też szerokie grono podziwiających jego twórczość kolekcjonerów, kolegów i przyjaciół.

Na wystawę zapraszamy od 26 września do 15 listopada 2013 r.

- od wtorku do piątku - w godz. 10.00 - 17.00

wystawa wrzesien 2013

« powrót