32767 Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - Aktualności
en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

GRAFICZNE SPOTKANIA Z ARTYSTĄ I NAUKOWCEM

2016-11-08 07:59
Autor:

Zbigniew Jóźwik – przyrodnik, podróżnik, artysta plastyk i bibliofil. Doktor nauk przyrodniczych, emerytowany adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się m. in. badaniami skażenia środowiska w Polsce i na Spitsbergenie. Uczestniczył w sześciu wyprawach naukowych na Spitsbergen. Zajmuje się także krytyką sztuki w zakresie grafiki i ekslibrisu – autor ponad 70 artykułów. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Jest bibliofilem oraz kolekcjonerem grafik i ekslibrisów. Jest twórcą ponad 300 grafik, w tym m. in. cykli: „Spitsbergen”, „Stawanie się”, „Madonny”, „Krzyże”. Wykonał ponad 700 ekslibrisów. Swoje prace graficzne prezentował na ok. 70. wystawach indywidualnych w Polsce i Europie, a także na niezliczonych wystawach zbiorowych.


...czytaj całość


"Między pracowniami"

2016-09-27 13:18
Autor:

Muzeum Drukarstwa serdecznie zaprasza na wystawę „Między pracowniami”, prezentującą graficzną twórczość studentów cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.


...czytaj całość